Το responsive  design είναι ένας σχετικά καινούριος όρος στο διαδίκτυο.

Στη καθημερινότητα του χρήστη μπαίνουν ολοένα και περισσότερο τα smart phones, και τα tablet, οπως iphone και ipad αντίστοιχα.

Στόχος  του responsive design είναι η δημιουργία μίας «έξυπνης» ιστοσελίδας η όποια θα προσαρμόζει το μέγεθος και τα βασικά χαρακτηριστικά της (μενού, εικόνες, κείμενο) ανάλογα με τις διαστάσεις της οθόνης της συσκευής του χρήστη!

Στην Enterweb αναλαμβάνουμε την υλοποίηση ιστοσελίδων βασισμένες σε responsive design με στόχο την αύξηση των επισκέψεων αλλά και την δυνατότητα να “παίζουμε” σε όλες τις συσκευές!