Το mpentevi.gr online

Το mpentevi.gr online

Ο Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Μπεντεβή ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2012. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού του, σκοπός του Συλλόγου είναι «η αλληλεγγύη, συνεργασία και συλλογική δράση για την κοινωνική, πολιτιστική, μορφωτική, περιβαλλοντική και οικιστική προαγωγή της περιοχής του Μπεντεβή».

Η Enterweb σε συνεργασία με την Planet IT ανέπτυξαν την ιστοσελίδα του Συλλόγου με τα εξής χαρακτηριστικά :

  • Διαχείριση περιεχομένου
  • Newsletter
  • Σχόλια
  • Φόρμα επικοινωνίας
  • Blog με διάφορες κατηγορίες
  • rss

Leave a Reply